N


Posts tagged with manligt håravfall

Manligt håravfall har genetiska orsaker

Sunday, February 5th, 2012

Stabila perioder mellan sjok kan pågå över många år. Tecken till litet fläckvis återkomst av pigment kan ibland ses efter längre tids mer intensiv solning, t.ex. utomlands. Någon ökad risk för hudcancer har inte påvisats hos personer med vitiligo, kanske för att de ofta undviker att solbada. Vitiligo, alopecia areata är former av fläckvis autoimmuna […]